Sittende styre (april 2016 - april 2017)


Sittende styret

      Navn                                  Adresse                         Telefon                                             Funksjon

Jens Døvik                         Finstadveien 18 N            911 86 318                                            Styreleder
Arnulf Lothe                       Markveien 19 K                 913 53 362                                          Kasserer
Berit Andreassen              Atriumveien 16 A              952 20 166                                         Styremedlem
Kjell Naas                          Finstadveien 12 F              922 80 303                                        Styremedlem
Pål Henrik Thorkildsen     Atriumveien 16 E               996 17 188                                          Styremedlem