Sittende styre (april 2022 - april 2023)


Sittende styret

      Navn                                  Adresse                         Telefon                                             Funksjon

Kjell Naas                          Finstadveien 12 F             922 80 303                                         Styreleder                  Katinka Eikebråten            Markveien 21 F                995 08 639                                        Kasserer                   
Berit Andreassen              Atriumveien 16 A              952 20 166                                         Styremedlem
Tonje Lund                        Atriumveien 2 B                415 21 497                                           Styremedlem
Morten Bille                       Markveien 23 E                414 13 486                                          Styremedlem