Sittende styre (april 2022 - april 2023)


Sittende styret

      Navn                                  Adresse                         Telefon                                             Funksjon

Kjell Naas                           Finstadveien 12 F             922 80 303                                        Styreleder                  Katinka Eikebråten            Markveien 21 F                995 08 639                                        Kasserer                   
Berit Andreassen              Atriumveien 16 A             952 20 166                                         Styremedlem
Tonje Lund                        Atriumveien 2 B               415 21 497                                          Styremedlem
Kirsti Løkken                      Markveien 7 D                 928 19 721                                          Styremedlem