Sittende styre (april 2018 - april 2019)


Sittende styret

      Navn                                  Adresse                         Telefon                                             Funksjon

Jens Døvik                         Finstadveien 18 N            911 86 318                                            Styreleder
Arnulf Lothe                       Markveien 19 K                 913 53 362                                          Kasserer
Berit Andreassen              Atriumveien 16 A              952 20 166                                         Styremedlem
Kjell Naas                          Finstadveien 12 F              922 80 303                                        Styremedlem
Katinka Eikebråten            Markveien 21 F                 995 08 639                                        Styremedlem