Info om valg av ladeløsning (2018)

Valg av system for lading av elbil

Etter inngående vurderinger av ladesystem og ladestasjoner har prosjektgruppen og grendlagets styre valgt å gå for Defa/Salto sin løsning. I vurdereingene er det spesiell vekt på fremtidig vedlikehold og service, betalingsløsning for bruk, produktpris og opplegg av infrastruktur i garasjeanleggene.

Infrastruktur i garasjeanleggene
Strømkabelen fra netteier termineres i skap på bakside av den ene garasjerekken. I skapet blir den nye krafttilførselen terminert med overspenningsvern og strømsikringer. Videre vil dette skapet romme  fordeling og sikring av kurser for lys og stikk i garasjerommene og stamkabel for elbil-lading.  Det vil også bli montert en CLU (kommunikasjonsenhet mellom ladestasjonene og Cloudnett) og modem for tilknytning til internett.
På stamkabelen blir det avtapping for ladestasjoner for elbil i alle garasjer (forberedelse for tilkobling av ladestasjon). 
Ladestasjonen sikres med jordfeilbryter og strømsikringer. I denne er det også måler for avlesing av ladestrømforbruk. 

Betalingsløsning Cloudcharge
Det er inngått avtale med Salto om d/v av internettløsning for fakturering - Cloudcharge. Dette betyr at hvert medlem som har aktiv ladestasjon, vil bli fakturert (periodevis) for sitt ladestrømforbruk fra Cloudcharge. 
Alle brukere vil få tilgang til Cloudcharge for statusavlesninger av forbruk og historikk av egen ladestasjon.