Diverse info

1. mars 2019

Noen av medlemmene i grendelaget har henvendt seg til styret vedr. utleie/leie av garasjer.
Hvis det er av interesse kan styret påta seg å formidle kontaktinfo mellom potensielle utleiere og leietakere.

I garasjelag M er det en garasje ledig for utleie.
Interesserte kan ta kontakt med styremedlem Arnulf Lothe på telefon 91353362.

15. februar 2019

Styret inviterer grendelagets medlemmer til Generalforsamling 2019
på Folkets hus tirsdag 26. mars kl. 1830.
Innkalling

Saksdokumenter
vil bli lagt ut etterhvert som de foreligger

Vedtektgruppens forslag til oppgradering av vedtektene
Følgeskriv fra Vedtektgruppen
Styrets forslag til oppgradering av vedtektene
Følgeskriv fra styret


************************************************************************************************************************************
12. juli 2018

Janne Thorsen var den første i grendelaget som fikk overrakt nøklene til sin nye garasje.
Grendelagets styreleder Jens Døvik overrekker henne papirene som gir bruksrett til garasje i
garasjelag F.

************************************************************************************************************************************

19. mars 2018

Feiing av internveiene

Torsdag 26. og fredag 27. april kommer feiebilen for å feie opp grusen etter vinterens strøing.
På grunn av at det brukes snøfreser under brøytingen har det kommet mye grus på gresset langs veiene.
Denne strøsanden/grusen må rakes (plastrake er effektiv redskap) ut i veibanen før feiebilen kommer, og det kan enklest og best løses ved at garasjelagene tar dette med som en av oppgavene på vårens dugnader.

Den første av vårens konfirmasjoner i ski er lagt til lørdag 28. april. I henhold til våre vedtekter skal det avholdes dugnader i grendelaget før første konfirmasjonshelg på våren.

 
Herved oppfordres alle garasjelagene til å gjennomføre vårens dugnnader før torsdag 26. april.
 

Styret

18. mars 2018

Vi minner om generalforsamlingen på Folkets hus i Gamleveien       Tirsdag 20. mars kl 1830. 

Som dere ser av sakslisten så er det bla. innkommet forslag til vedtektsendringer til behandling på generalforsamlingen. Det er også kommet inn andre viktige forslag som skal behandles.

Generalforsamlingens vedtak vedr. disse sakene vil få betydning for grendelaget som forening, og for grendelagets medlemmer.

Det oppfordres til at medlemmene slutter opp om generalforsamlingen og møter på Folkets hus tirsdag førstkommende.

Mvh Styret


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

7. mars 2018

Innkalling til Generalforsamling 2018 Tirsdag 20. mars kl 1830.

Generalforsamlingen avholdes på Folkets hus i Gamleveien.

Beklageligvis er det i innkallingen som er distribuert i postkassene og via epost skrevet inn feil dag for generalforsamlingen - onsdag istedet for tirsdag. Vi ber om at medlemmene merker seg dette og avsetter tirsdag 20. mars til generalforsamlingen.

Innkalling
Årsberetning med saker til behandling


8. februar 2018

Problemer med tømming av søppelstasjonene.

I morgen, fredag 9/2, vil Follo Ren prøve å få tømt de beholderne som ikke ble tømt tidligere i uken.
Follo Ren vil prioritere tømming av restavfall. Går ikke dette, må de kjøre ut containere for restavfall til oss.

Vi ber om hjelp fra alle medlemmer til å holde hele plattformen på søppelstasjonene fri for snø og is, evt. salte på og rundt i kveld så tømmejobben for Follo Ren i morgen går greit.


Styret


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.februar 2018

Infoskriv vedr. garasjeprosjektet.

NB!
Det er viktig at svarslippen som ligger i dokumentet blir utfylt og sendt til styret,

Informasjonsskriv om garasjeprosjektet februar 2018


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3. februar 2018

Søppelstasjonen ved Atriumveien 8 

Søppelstasjonen midt i Atriumveien er fryst fast, så denne ukens restavfall er ikke blitt tømt. Søppelstasjonen er nå full, og vi oppfordrer medlemmer i grendelaget til å bruke søppelstasjonene innerst og ytterst i Atriumveien eller andre av våre stasjoner som er plassert i Finstadveien og i Markveien. 

Follo Ren er kontaktet, og styret følger opp over helgen.

Styret


******************************************************************************************************************

25.januar 2018

Styret hadde møte med garasjelagledere 17. januar

Her finner du referat fra styrets møte 17. januar med grendelagets garasjelagledere 
Møtereferat


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

17. januar 2018

Snørydding på parkeringsplassene

Fredag 19.januar vil det bli ryddet bort snø fra alle parkeringsplassene.
På flere av parkeringsplassene står det parkert biler som flyttes for å slippe til ryddemannskapene. Bortkjøring av snø vil vil skje på dagtid.

Vi henstiller på det sterkeste til grendelagets medlemmer/beboere om at parkerte biler flyttes/settes i garasje slik at grendelagets snøryddingsentreprenør får gjort jobben sin.

Mvh Styret

*********************************************************************************************************************************

16. januar 2018

Snørydding på parkeringsplassene

På grunn av at det står mange biler parkert på parkeringsplassene er det svært vanskelig å få ryddet disse for snø.
Vi henstiller på det sterkeste til grendelagets medlemmer/beboere om at parkerte biler flyttes/settes i garasje slik at grendelagets snøryddingsentreprenør får gjort jobben sin.

Mvh Styret 


*********************************************************************************************************************************

11. januar 2018


Deltakerliste til styrets møte med representanter fra garasjelagene.
Møtet avholdes på Finstad Skole onsdag 17. januar kl 1900.


Deltakere på møte for garasjelagsledere 17. januar 2018.

Garasjelag:

A: Linn Olberg og Jan Vollar.

B: Beate K. Berentsen

C: Glenn Nordby i Finstadveien og Magnus Granby

D: Kjell Storborg

E: Steinar Bråthen og Lars-A Boge

F: Jan Aas

G: Katinka Nicolaysen og Kirsti Løken

H: Kai Sundby Løland

J: Kjetil Dahl

K: Egil Sørdahl

L: Gunnar Geirhovd

M: Ivar Bieltvedt

S: Bjørn Syvertsen og Hans Martin Aunvik-Berntsen

 

*************************************************************************************************************


23. november 2017

Telenor Norge AS / Canal Digital Kabel
Melder at vår fellesavtale "Komplett 30" vil bli oppgradert til "Komplett 50" innen 1. januar 2018.
Dette betyr at bredbåndskapasiteten i vår avtale økes til 50 Mbps - dette uten ekstra kostnad.

Beboere som har egen utvidet bredbåndsavtale med CD, vil informeres særskilt fra leverandøren om oppgradering til ny kapasitet.

*********************************************************************************************************************************

18. november 2017

                 Grendelaget Nordre Finstad 1                

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

Onsdag 29. november 2017

Kl 1900

I Folkets hus, Gamleveien 37, Ski


Til behandling foreligger forslag om utskifting av alle garasjer i Grendelaget.

Sak 1. Godkjenning av innkalling.
Fastsette at innkallingen er i henhold til Grendelagets lover og at møtet er lovlig satt.

Sak 2. Konstituering.
Valg av møteleder, referenter, tellekorps

Sak 3. Valg av utforming/prisramme for nye garasjer til Grendelagets medlemmer.

Sak 4. Avslutning av møtet.


Styret


Sakspapirer

************************************************************************************************************************************Bytte av sand i sandkassene!                                   3. juli 2017          

Follo Snø AS kommer og bytter sand i sandkassene vil bli gjort tirsdag og onsdag i uke 28.

Det blir denne gangen ingen jobb å gjøre for garasjelagene i og med at Follo Snø også frakter bort den gamle sanden.

Styret

                                                                                                             8. juni 2017

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE.

Syret inviterer til medlemsmøte i Grendelaget Nordre Finstad 1. 

Onsdag 14. juni 2017 kl 1900 I Folkets hus Gamleveien 37, Ski

I Grendelaget er vi sterkt opptatt av arbeidet med å finne fram til nye garasjer og vi har et arbeid med utvikling av utkast til nye vedtekter.

Styret er godt i gang med arbeidene og ønske å gi en orientering og samtidig ha em diskusjon med medlemmene om noen problemstillinger, som det kan være greit å diskutere før endelig beslutning skal gjøres.

På lenken under finner du en utredning vedr. eierskap til garasjer.
Utredning om eierskap til garasjer


Spørsmål/kommentarer før møtet, kan du sende til styret@nordrefinstad.no 

Styret

Feiing av gangveiene

Styret har hatt kontakt med Follo snø om at det ikke er blitt utført feiing av gangveiene slik det var avtalt. Veiene på øvre del av feltet er blitt feid, men feiingen medførte så mye støv at de måtte avslutte.

For å gjennomføre jobben uten at det skal påføre beboerne store støvplager har Follo Snø bestemt at resten av jobben skal gjøres med feiemaskin påmontert vanntank for å hindre at veistøvet virvles opp.

Dessverre kan ikke vanntank skaffes og påmonteres feiebilen før mandag 8. mai, så feiejobben utsettes til over helgen.

Styret beklager at ikke denne jobben har gått som planlagt.


Generalforsamling 2017

Det avholdes generalforsamling på Folkets hus onsdag 29. mars kl 18.30

Her finner du innkalling og saksdokumenter:      Innkalling     Sakspapirer


Grendelagsavgiften for 1. halvår 2017

Vi er 14 dager forsinket med fakturering av grendelagsavgiften for 1. halvår 2017.
Forfall vil bli medio februar.
Forsinkelsen skyldes at vi skifter leverandør av faktureringsprogram.

Kasserer


Ikke bruk av avfallsstasjonene slik det er gjort på dette bildet !!!!
Ikke bruk av avfallsstasjonene slik det er gjort på dette bildet !!!!

Bruk av søppelstasjonene

Når din nærmest søppelkontainer er full - ikke gjør slik der et gjort på bildet.

Hensetting av søppelposer medfører at fugler river posene i stykker og at søppel flyter utover.

Det er 9 avfallsstasjoner på feltet så det er stor sannsynlighet til at du får plass til din søppelpose i en av disse.

Styret

Akebakken vil være klar for bruk i løpet av uke 2/17.

Nå er det nok tele i bakken til at traktor og lastebil kan kjøre opp uten å gjøre skade på underlaget. 
Alt hageavfall etter sommerens hagestell vil bli fjernet og ujevnheter vil bli jevnet ut slik at bakken blir trygg og god å bruke.

Vi håper at også denne vintersesongen vil bli slik at alle grendelagets barn (og voksne) kan hygge seg sammen i akebakken.

Grendelaget hjemmeside er nå kommet i ny utgave.

Styret har strukturert innhold på en mere oversiktlig måte og har tatt bort en del gamle dokumeneter.
Hjemmesiden er først og fremst ment å være et informasjonssted for medlemmene i grendelaget, men også meglere og potensielle beboere vil kunne ha nytte av å se på den informasjon som ligger på hjemmesiden vår.

Styret

Ekstraordinær GF om vedtektsendringer utsettes til over nyttår.
Styret føler behov for noe mere tid til å gå igjennom forslaget fra arbeidsgruppen.
I denne sammenheng ønsker også styret en dialog med arbeidsgruppen får å få utdypet noen av de forslag til vedtektsendringer som er foreslått.
Ny dato for ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt ut...

Grendelagets hjemmeside

                                                                                                                                                 November 2016
Vi jobber med å rydde og å strukturere informasjonen på hjemmesidene.
Det kan derfor til tider oppstå vansker med å komme inn på enkelte av sidene.

Vi regner med at denne situasjonen vil være over i løpet av noen uker -
(senest 31. desember).

Styret

Les mer: https://www.nordrefinstad.no/


Ekstraordinær GF om rehabilitering av garasjeanleggene 
10. okt. 2016 kl 1900.

Her finner du innkalling og sakspapirer til generalforsamlingen.
Innkalling til eks generalforsamling
Fullmakt
Les mer: https://www.nordrefinstad.no/ 


Medlemsmøte om nye garasjer

Referat fra medlemsmøte om garasjesaken.
Les mer: https://www.nordrefinstad.no/ 

Lekeplassene

Til tross for ferietid har flere meldt seg frivillig til dugnad for å få lekeplassene i forsvarlig stand.
Det var flest som hadde mulighet Søndag 3.7. kl 14, så valget falt på den dagen. Vi møtes ved garasjerekken innerst i Atriumvn, på venstre side.
Vi antar at arbeidet vil være unnagjort på 3-4 timer, dersom alle som har meldt seg møter opp. Vi trenger en del verktøy. Fint om du gir Pål Henrik beskjed på sms om hva du kan ta med av følgende; -Hakke -Spade -Krafse -Knipetang eller wisegriptang -Trillebår -Pipenøkkelsett.Du får sms tilbake med beskjed om du skal ta det med eller ikke (noe trenger vi flere eksemplar av, noe bare én).
Pål Henrik sitt nr er 996 17 188.
Tusen takk for at du stiller opp! Styret
Les mer: https://www.nordrefinstad.no/

Lekeplassekontroll

31.mai hadde vi kontroll på alle lekeplasser og av alle lekeapparater.
Kontroll av lekeplasser 16.05.31.pdf

Lekeplassinspektøren AS har på oppdrag fra styret kontrollert alle lekeapparater på feltet,for å sjekke om de er i forskriftsmessig stand.
Dessverre viser det seg at mange av apparatene ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet.

Avvikene er oppdaget på både nye og gamle lekeapparater. Styret mottok rapporten 6.6.2016, og dette har høyeste prioritert å få i orden.

Leverandøren av de nye apparatene kontaktes 7.6.16 for å avtale befaring, og få på plass løsning på hvordan anmerkningene kan utbedres.
Som strakstiltak for å hindre ulykker vil lekeapparat som har fått alvorlige anmerkninger bli avstengt med sperrebånd. Dette kan virke drastisk,
men styret ber om forståelse for at vi ikke kan noen sjanser i forhold til barnas sikkerhet.


Les mer: https://www.nordrefinstad.no/