Garasjeprosjektet

Helt tilbake fra begynnelsen av 2000-tallet har spørsmål om renovering av grendelagets garasjeanlegg vært tema i forskjellige fora/sammenhenger.
Fram til beslutning på GF 2016 om å skifte ut de gamle garasjene har det vært en lang og til dels kronglete vei for å få gjort nødvendige forarbeider og utredninger.
Siden vedtak ble gjort på GF 2016, har styret arbeidet målbevisst, og lagt ned mye arbeide i "Prosjekt nye Garasjer".
Selv om det til tider har gått noe varmt for seg i - både før og etter vedtak om utskifting av garasjeanleggene - vil grendelagets styre takke medlemmene for det engasjement  og den interesse som er utvist.

Nå er garasjeanleggene i ferd med å reise seg og de første garasjene er allerede tatt i bruk - juli 2018.

Går alt etter planen skal alle kunne sette bilen sin inn i ny garasje før jul 2018.