Garasjelagene

Garasjelag

Alle boenheter har hver sin garasje plassert i et garasjeanlegg. Boenheter som har felles garasjeanlegg hører til et garasjelag, i alt 13 (Garasjelag A-M+S). Garasjelagene ledes av to ansvarshavende medlemmer (garasjelagsledere). En av disse velges individuelt ved utløpet av hvert år for en to-års periode. Hvis ikke annet valg foretas går ansvaret over etter dette punkt på rundgang blant medlemmene etter stigende eiendomsnummer og bokstav.

Garasjelagets vedtekter vedtas og endres med 3/4 flertall blant de fremmøtte på garasjelagsmøte som er innkalt med minst 14 dagers varsel. Andre vedtak innen garasjelaget treffes ved simpelt flertall. Grendelaget kan utarbeide mønstervedtekter for garasjelag. Disse er bindende for garasjelag som ikke har egne vedtekter.


Skriv inn tekst her