Garasjebulletenger


==========================================================================

13. april 2018


Garasjebulletegn 1/2018


Til lederne av garasjelagene.

Prosjekt om nye garasjer nærmer seg «første spadetak» og styret inviterer to fra hvert garasjelag for en dialog om sted for første spadetak og rammer for arbeidet gjennom sommer og høst.
Vi ser for oss en slik samtaleramme for møtet:

1. Velkommen/presentasjon


2. Status for arbeidet
- kontrakt med Igland Rekkegarasjer as
- garasjebyggene
- grunnarbeider
- el i garasjen.
- lading av el bil.

3. Om rekkefølge for arbeidet. 

Dvs hvor starter vi og avslutter.
Det er fortsatt mulighet for endringer, men det har vært diskutert:
Start innerst i Atriumveien (G, H, J) og ut til Markveien.
Start innerst i Markveien (S, M, L,) og frem til garasjelag K.
Start Finstadveien, garasjelag D, C, B og A.

4. Prosjektets gang i hvert garasjelag.
En orientering om det arbeidet som skal gjøres hvert sted.

5. Betaling og overtakelse av garasjene.
Etter hvert som det enkelte garasjelag blir ferdig overtas garasjene av den enkelte bruker.
(Alle garasjene i det enkelte garasjelaget skal være ferdig, før det kan tas i bruk.)
Tenkt prosedyre ved overtakelse m.m.

6. Spørsmål og samtale.
Her kan vi drøfte spørsmål som ikke er besvart tidligere i møtet.
Mulig behov for muntlig informasjon til alle som bor her. Felles info møte?
Andre spørsmål?

7. Avslutning av møtet.
Oppsummering og avslutning.Skriv inn tekst her

=========================================================================================