Fellesområder og lekeplasser

Her er to kart som kan lastes ned, det er kart over hele grendelaget og kart viser inndeling i garasjelag med antall garasjer.