Lading av elbil

Grendelaget har valgt å gå for Defa sin løsning.

Infrastruktur i garasjeanleggene
Strømkabelen fra netteier termineres i skap på bakside av den ene garasjerekken. I skapet blir den nye krafttilførselen terminert med overspenningsvern og strømsikringer. Videre vil dette skapet romme fordeling og sikring av kurser for lys og stikk i garasjerommene og stamkabel for elbil-lading. Det vil også bli montert en CLU (kommunikasjonsenhet mellom ladestasjonene og Cloudnett) og modem for tilknytning til internett.


På stamkabelen blir det avtapping for ladestasjoner for elbil i alle garasjer (forberedelse for tilkobling av ladestasjon).
Ladestasjonen sikres med jordfeilbryter og strømsikringer. I denne er det også måler for avlesing av ladestrømforbruk.

Betalingsløsning Cloudcharge
Det er inngått avtale som betyr at hvert medlem som har aktiv ladestasjon, vil bli fakturert for sitt ladestrømforbruk fra Cloudcharge, pluss et administrasjonsgebyr. 

Alle brukere vil få tilgang til Cloudcharge for statusavlesninger av forbruk og historikk av egen ladestasjon.

NEK 400 - krav til lading av elbil: 

https://www.nek.no/produkter/nek-400/


Her er diverse brukermanualer for våre ladere: