Ekstraordinær generalforsamling om oppgradering av vedtektene

29.11.2016

Ekstraordinær GF om vedtektsendringer utsettes til over nyttår.
Styret føler behov for noe mere tid til å gå igjennom forslaget fra arbeidsgruppen.
I denne sammenheng ønsker også styret en dialog med arbeidsgruppen får å få utdypet noen av de forslag til vedtektsendringer som er foreslått.
Ny dato for ekstraordinær generalforsamling vil bli sendt ut i løpet av januar 2017.


Les mer: https://www.nordrefinstad.no/